Het aantal producten/merken in een Amerikaanse supermarkt is vele malen groter dan het gemiddelde vocabulaire van een student aan de universiteit.

Dit illustreert dat het niet eenvoudig is om binnen het overgrote aanbod van producten de aandacht van de consument of uw doelgroep te trekken. Er is inmiddels zo’n grote hoeveelheid aan visuele, auditieve en emotionele vervuiling in de maatschappij aanwezig dat dit een onvoorstelbaar groot effect heeft op de communicatie met uw doelgroep. Uitzonderingen in niche-markets daargelaten. Zeker niet alleen omdat de consument een beperkte scope heeft als het gaat om herkenbaarheid van producten en belangrijke noviteiten, maar ook vanwege de enorme overstort van informatie die hij dagelijks op zijn bureau vindt. Hij zoekt zijn houvast zoekt in de overdaad van aanbod door zich te richten op de nummers een, twee en drie binnen een bepaalde productgroep. Kom dan nog maar eens binnen zijn gezichts- en aandachtsveld met een zoveelste productvariatie.

Leave a Reply