industrieel ontwerper en ondernemer

Creativiteit en daadkracht zijn voor mij belangrijke peilers in het werk als industrieel ontwerper. De verschillende processen tijdens welke een product tot ontwikkeling komt en de daaraan gerelateerde keuzemomenten, hebben mij
–in de dertig jaar dat ik als ontwerper werkzaam ben- altijd geboeid en als ondernemer doen groeien. Het zien en ontwikkelen van innovatiekansen en productideeën voeden dat ondernemerschap.

   creativiteit . daadkracht . keuzes . kansen . ideeën . kwaliteit


Niets is mooier dan een werkelijke verbinding aan kunnen gaan met mensen, dus ook met klanten. Ik vraag me altijd af: zou ik met deze persoon willen gaan eten? Als een contact goed is, als de mens achter de opdrachtgever voor mij zichtbaar is, ontstaat er een bijzondere manier van zaken doen. Dan gaat het niet om cijfers alleen. Dan gaat het over mensen, over verbinding, over kwaliteit en professionaliteit. Openheid is voor mij dan ook een belangrijker peiler bij het zaken doen.

   verbinding . mensen . openheidMijn professionaliteit en vakbekwaamheid komen mede tot stand door een groot netwerk dat bestaat uit specialisten op het gebied van productontwikkeling, marketing, engineering, elektronica, embedded software, webdesign, communicatie, patentrecht, juridische aangelegenheden, reclame, financiering e.v.a. Ook op het gebied van productie en toelevering is mijn netwerk omvangrijk en betrouwbaar. De vakgerichte kwaliteit en de kwaliteit van samenwerking staan bij mij hoog in het vaandel. De ‘klik’ zit niet alleen in innovatieve proces, maar ook in emotie en ratio. Die combinatie maakt krachtig. Er worden kwaliteiten samengebracht en gedeeld om uiteindelijk tot een ieders tevredenheid deze krachten te vermenigvuldigen en te komen tot een hoogstaand product. Naar mijn mening dé manier om met klanten een duurzame relatie aan te kunnen gaan.

‘Een innovatief product geeft nog geen garantie op commercieel succes. Om de strijd om aandacht te kunnen winnen  moeten alle kernmerken van een product maximaal worden benut en tot een samenhangende, logische productwaarde worden samengebracht’
T.M.

   specialisten . kwaliteit . emotie . ratio . duurzaam