Client: 4C-care
Project:Pillbox
Jaar :2009
Rol :design supervisie / engineering / protobouw
Link :

Om de medicijntrouwheid van de patiënt te kunnen waarborgen is een ´closed loop´ noodzakelijk van medicijnvoorschrift, via distributie tot en met uitgifte en inname. Met name zelfstandig wonende ouderen hebben last van vergeetachtigheid waardoor de ontrouw toeneemt.

De Pillbox is een lokaal medicijnuitgifte apparaat dat bij de patiënt in huis staat. De Pillbox herinnert de patiënt op het moment van inname en reikt het in te nemen medicijn aan in de vorm van een uitrollend sachet. Mocht de patiënt hier toch niet op reageren dan wordt via de alarmcentrale de buurtzorg gewaarschuwd.

De Pillbox is ontwikkeld als een betrouwbaar en degelijk product met een modern sober design. De bediening beperkt zich tot twee knoppen voor pil uitgifte en hulpoproep. Met behulp van verlichte randen wordt steeds het actieve deel van de Pillbox zichtbaar gemaakt.