Client: KenKen BV
Project:Intimer
Jaar :2009-2010
Rol :concept / design / prototyping /enigineering / production
Link :www.intimer.nl

Bij 20% van de stellen met een kinderwens speelt enige mate van verminderde vruchtbaarheid een rol bij het verwezenlijken van hun droom. De Intimer is een gebruiksvriendelijke en zeer betrouwbaar hulpmiddel om zicht te krijgen op de meest vruchtbare periode in de vrouwelijke cyclus. Het apparaat is uitgevoerd met embedded intellegentie waardoor bedieningsknoppen achterwege konden blijven. Hierdoor is de bediening uiterst eenvoudig en trefzeker.

De intimer meet drie lichaamseigen processen binnen de vrouwelijke cyclus en combineert die in een rekenmodel tot een betrouwbaar advies over de vruchtbare periode. De intimer is ontwikkeld in samenwerking met gynaecologen en fertiliteitdeskundigen.